Kvinnø var betagende, du genfinder stilheden og samhørigheden med naturen.

Pia Løve Sørensen - Tølløse